セミナーの報告3

ライプニッツ・セミナー参考資料1―ホッブズ『物体論』第3章7節、8節
(翻訳:田子山和歌子)

ホッブズDe Corpore
3章7節.
Tertia distinctio est, quod alia vera est, alia falsa. Vera est, cuius praedicatum continet in se subjectum, sive cuius praedicatum nomen est uniuscuiusque rei, cuius nomen est subjectum ; ut Homo est animal vera propositio est, propterea quod, quicquid vocatur homo, idem vocatur quoque animal. Et Quiddam homo est aegrotus vera est, cum sit cuiusdam hominis nomen aegrotus. Quae autem vera non est, sive cuius praedicatum non continet subjectum, ea falsa appellatur ut Homo est saxum.
Voces autem hae verum, veritas, vera propositio idem valent. Veritas enim in dicto, non in re consistit :nam etsi verum opponatur aliquando apparenti vel ficto, id tamen ad veritatem propositionis referendum est. Nam ideo simulachrum hominis in speculo vel spectum negatur esse verus homo, propterea quod haec propositio Spectrum est homo vera non est ; nam ut spectrum non sit verum spectrum, negari non potest. Neque ergo veritas rei affectio est, sed propositionis. Quod autem a metaphysicis dici solet Ens, unum et verum idem sunt, negatorium et puerile est ; quis enim nescit hominem et unum hominem et vere hominem idem sonare.
(命題の区分における)第三の区別は、真なる命題と偽なる命題の区別である。真なる命題とは、述語がそのうちに主語を含む命題のことである。言い換えれば、述語が、主語がその事物の名前であるのと同じ事物の名前であるような命題である。「人間は動物である」が真であるのは、人間と「呼ばれる」vocatur同じ事物が動物とも「呼ばれる」vocaturからである。そして「ある人間が病気である」が真であるのは、任意の人間に「病人」という名前が属するときである(任意の人間の名前が「病人」である場合である)。さて、真ではないもの、すなわち、述語が主語を含んでいない命題は、偽なる命題といわれる。「人間は岩saxumである」のように。
さて、「真なるもの」「真理」「真なる命題」はすべて同値である。というのも、真理は言われたことにありin dicto、事物のうちin reにはないのであるから。実際、たとえ、真なる事物がある場合に、見かけや作り事に対立したとしても、真なる事物は、しかし、命題の真理に還元されるべきである。それゆえ、実際、人間が鏡の中に映っていたときその像ないし影が、ほんものの人間であることは否定されるが、それは、「影は人間である」という命題が真ではないからである。事実、「影は本物の陰ではない」と否定されえないのであるから。それゆえに、真理は、事物の様態ではなく、命題の様態だということになる。さて、哲学者たちが言い続けてきたこと、すなわち「存在と、一と、真なるものは、同一である」とは、くだらない、ばかげたことである。というのも、いったい誰が「人間」と「一人の人間」と「ほんものの人間」とがひとつのものを意味しているsonareことを否定するであろうか。

3章8節
Intelligitur hinc veritati et falsitati locum non esse nisi in iis animantibus, qui oratione utuntur. Etsi enim animalia orationis expertia hominis simulachrum in speculo aspicientia similiter affecta esse possint, ac si ipsum hominem vidissent, et ob eam causam frustra eum metuerent vel abblandirentur, rem tamen non apprehendunt tanquam veram aut falsam, sed tantum ut similem ;neque in eo falluntur. Quemadomodum igitur orationi bene intellectae debent homines, quicquid recte ratiocinantur, ita eidem quoque male intellectae debent errores suos ; et ut Philosophiae decus, ita etiam absurdorum dogmatum turpitudo solis competit hominibus. Habet enim oratio (quod dictum olim est de Solonis legibus) simile aliquid talae aranearum. Nam haerent in verbis et illaqueantur ingenia tenera et fastidiosa, fortia autem perrumpunt.
Deduci hinc quoque potest, veritates omnium primas ortas esse ab arbitrio eorum qui nomina rebus primi imposuerunt vel ab aliis posita acceperunt. Nam exempli causa, verum est Hominem esse animal, ideo quia eidem rei duo illa nomina imponi placuit.
ここから、真理と虚偽は、発話oratioをおこなういのちあるもの(動物)animantiaのうちにのみ存することが理解される。というのも、ことばをもたない動物は、人間の像を鏡のうちに見て、あたかも人間その人を見たのと同じように思ってしまい、そのために無闇にその像を恐れ、あるいは、こびへつらう、ということがあるが、たとえそうだとしても、その動物は、その事物を、本物か、あるいは偽者か、と理解することはしていないからである。むしろ、たんに類似したものとして理解している。そして、その点において動物は間違っているわけではない。それゆえ人間は、正しい推論を、十分に理解された言語表現に負っており、同様に、自身の過ちは、同一の言語表現ではあるが十分ではない仕方でも理解される言語表現に負っているのである。そして哲学の見事な飾りがただ人間にのみふさわしいのと同じく、不合理な教理の不面目ぶりも、ただ人間にのみふさわしい。というのも、発話oratioは(このことはかつてソロンの法について言われたことであるが)、蜘蛛の巣に似たあり方をもっているからである。というのも、弱弱しくえり好みの激しい性質のものは、ことばにとらわれ、絡めとられるが、力あるものは破壊するからである。
ここから、また次のことが引き出されうる。すなわち、あらゆるものの第一の真理は、名nominaを第一に事物に置き、また、他の人により置かれた名を受け取る人の恣意arbitriumから生まれたのである、と。というのも、たとえば、人間は動物であるということが真理であるのは、同一の事物にこれらの二つの名前を置くことが好まれたからである。


×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。